Φωτοβολταϊκές Στέγες

Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά σε στέγες» δίνει τη δυνατότητα στους οικιακούς χρήστες καθώς και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την πράσινη ενέργεια τοποθετώντας Φ/Β συστήματα στις στέγες των κτιρίων τους. Το πρόγραμμα αφορά συστήματα από 1 έως 10 Kw που πρόκειται να εγκατασταθούν στο δώμα ή τη στέγη κτιρίων που χρησιμοποιούνται είτε ως κατοικία, είτε ως χώρος στέγασης πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σε μια περίοδο που κυριαρχεί η οικονομική αβεβαιότητα και όλοι αναζητούν ασφαλείς τοποθετήσεις για τα χρήματα τους, το πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στις Στέγες” αποτελεί την ευνοϊκότερη και ασφαλέστερη επένδυση αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα.. Η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας στην ΔΕΗ ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στα €0,55/kWh (και με τιμαριθμική αναπροσαρμογή) με κλειστό συμβόλαιο για 25 χρόνια και το συνολικό ετήσιο έσοδο είναι αφορολόγητο.Ένα φωτοβολταϊκό στη στέγη είναι επικερδές, εξοικονομεί ρύπους από το περιβάλλον και από αισθητική άποψη μπορεί να κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον το κτίριο σας.

Τρόπος λειτουργίας
Τα Φ/Β στοιχεία, τοποθετημένα σε νότια κατεύθυνση, δέχονται το ηλιακό φως και το μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια σε μορφή συνεχούς ρεύματος.
Με τη χρήση ενός μετατροπέα , το συνεχές ρεύμα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα και τροφοδοτεί το δίκτυο της ΔΕΗ.

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, θα πρέπει :
1. Να έχετε στην κυριότητά σας το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.
2. Να έχετε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά σας
3. Αν είστε οικιακός καταναλωτής, να καλύπτετε μέρος των αναγκών σας σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα, γεωθερμική αντλία θερμότητας), και
4. Αν είστε επιχείρηση, να μην έχετε πάρει κάποια άλλη επιδότηση για το φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Περάτωσης του έργου :
1. Ο επενδυτής έρχεται σε επαφή με την εταιρία μας η οποία θα του προμηθεύσει στην συνέχεια τον εξοπλισμό και θα κάνει την εγκατάσταση , για να αποφασίσουμε τι σύστημα θα επιλέξετε τελικά και πως θα εγκατασταθεί.
2. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε την αίτηση στην τοπική μονάδα Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχή) στην οποία γνωστοποιούμε και την έναρξη εργασιών, υπογράφοντας ο επενδυτής και ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση μηχανικός της εταιρίας μας . Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της. Αφού ο επενδυτής κάνει αποδεκτή την προσφορά όρων σύνδεσης, υπογράφει τη σύμβαση καταβάλλοντας τη σχετική δαπάνη στην Περιοχή ΔΕΗ. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).
3. Ο επενδυτής υποβάλει αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στην τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ. Η Σύμβαση υπογράφεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.
4. Ο επενδυτής υποβάλει αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης στην ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σας ειδοποιεί τηλεφωνικά για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης. Η ενεργοποίηση της σύνδεσης γίνεται αμέσως μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.

Χρηματοδότηση
Σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα είμαστε σε θέση να σας εξασφαλίσουμε τις πιο συμφέρουσες προτάσεις χρηματοδότησης .
• Χρηματοδότηση έως 100% συνολικού ύψους της επένδυσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ξεκινήσετε την επένδυση χωρίς ίδια κεφάλαια
• Ευέλικτος Διακανονισμός Πληρωμής
• Γρήγορη έγκριση δανείου
• Παροχή προγράμματος ασφάλειας με πλήρη κάλυψη σε υλικές ζημιές