Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ή αλλιώς φωτοβολταϊκά πάρκα είναι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη την Ηλιακή ενέργεια. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα παρέχει τις ιδανικότερες συνθήκες για την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας καθ’όλη την διάρκεια του έτους σε τέτοιες μεγάλες εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά συστήματα σε πάρκα» είναι μια μορφή επένδυσης η οποία αποφέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη ενισχύοντας ταυτόχρονα την πράσινη ομπρέλα προστασίας του πλανήτη. Το πρόγραμμα αφορά εκτάσεις γης οι οποίες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

• να μην σκιάζονται
• να είναι αποχαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις (έγγραφο Δασαρχείου)
• να έχει βεβαιωθεί ότι δεν αποτελούν έκταση με αρχαιολογικά ευρήματα (έγγραφο αρχαιολογικής υπηρεσίας)
• να μην βρίσκονται σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας (χρήση γης από Νομαρχία)

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα θεωρούνται ιδανικά συστήματα ενεργειακής μετατροπής καθώς συνεπάγονται σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία και μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην πορεία προς την εξοικονόμηση ενέργειας. Έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η σχέση μιας εγκατεστημένης μονάδας με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να απορροφά ενέργεια αλλά και να διαχέει ενέργεια προς το δίκτυο.
Στα κυριότερα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης και αξιοποίησης των φωτοβολταϊκών πάρκων συγκαταλέγονται η αθόρυβη λειτουργία τους η αξιοπιστία τους και η μεγάλη διάρκεια ζωής τους.

Η Ecowatt Energy είναι μια σύγχρονη εταιρία ειδικευμένη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες και συμφέρουσες λύσεις στη σχεδίαση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας . ΣΤΟΧΟΣ της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χώρο της ενέργειας ακολουθώντας την πελατοκεντρική πολιτική η οποία την χαρακτηρίζει. Η εταιρεία αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο τεχνικό και χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος βοηθά σε όλη την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και εξασφαλίζει το σωστό σχεδιασμό όλων των βημάτων που πρέπει να γίνουν για την κατασκευή και λειτουργία του Φ/Β σταθμού .

Αναλαμβάνουμε:
• Την μελέτη καταλληλότητας του γηπέδου , τις περιβαλλοντολογικές μελέτες και τον σχεδιασμό του Φ/Β συστήματος που θα αποφέρουν τη μέγιστη απόδοση σε συνάρτηση με το είδος και το χώρο της εγκατάστασης .

• Τον οικονομικό σχεδιασμό και την ανάλυση κερδοφορίας της επένδυσης , καθώς και την εξασφάλιση χρηματοδότησης του προγράμματος και την προώθηση και παρακολούθηση φακέλου μέχρι τον τελικό έλεγχο και την είσπραξη της επιδότησης.

• Την υποβολή φακέλου για σύνδεση με τη ΔΕΗ .

• Την εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης εφαρμογής και υλοποίησης με την επιλογή και προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για το Φωτοβολταϊκό Σταθμό .

• Την κατασκευή, εγκατάσταση και συνδεσμολογία όλου του Φωτοβολταϊκού Σταθμού με δικά μας εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία ώστε η μέγιστη απόδοση να συνδυάζεται με το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα .