Συστήματα BMS

Το BMS (Building Management Systems – Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου) είναι ένα σύστημα ελέγχου που εγκαθίσταται σε κτίρια, για να εποπτεύει και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα του κτιρίου, όπως :

• Ψύξη
• Θέρμανση
• Εξαερισμό
• Φωτισμό
• Συστήματα Ενέργειας

Με τις δυνατότητες που μας προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, με σημείο αιχμής τις επικοινωνίες και τα δίκτυα, ο συντηρητής ενός πολύ μεγάλου κτιρίου, όπως είναι τα εμπορικά κέντρα, τα ξενοδοχεία και τα νοσοκομεία, αλλά και ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας, έχουν πλέον τη δυνατότητα, μέσω αισθητηρίων και επαφών, τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω του Διαδικτύου :

 • Nα επιτηρούν της κατάσταση λειτουργίας πολύ μεγάλων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μέχρι και απλών οικιακών συσκευών. Έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε :
 • Αν το κτίριο που ελέγχουμε έχει σωστή τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα ή εμφανίζει βλάβη.
 • Αν δουλεύουν σωστά τα συστήματα ασφαλείας, όπως είναι ο συναγερμός, οι κάμερες, το Access Control, τα φωτιστικά ασφαλείας, ο εξωτερικός φωτισμός, κ.α.
 • Αν δουλέυουν σωστά το κεντρικό ή τα τοπικά συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.
 • Αν υπάρχουν καταναλώσεις ή διαρροές στα κεντρικά ή τοπικά δίκτυα της ύδρευσης και του φυσικού αερίου.
 • Αν έχουμε αποθέματα νερού και πετρελαίου στις δεξαμενές της πυρόσβεσης, του πόσιμου νερού, της θέρμανσης, των ηλεκτρογεννητριών, κ.α.
 • Αν δουλεύουν σωστά τα συστήματα του αυτόματου ποτίσματος και του ζεστού νερού χρήσης.
 • Αν δουλεύουν σωστά οι ανελκυστήρες και τα πυροσβεστικά συγκροτήματα, οι ηλεκτροκίνητες βάνες και πλήθος άλλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
 • Αν δουλεύουν σωστά επαγγελματικές ή ακόμα και οικιακές συσκευές, όπως είναι οι ηλεκτρικές κουζίνες, τα ψυγεία, τα πλυντήρια και πολλές ακόμα.
 • Να ελέγχουν τη λειτουργία τους, αφού έχουν τη δυνατότητα μέσω κατάλληλων ηλεκτρονόμων (ρελέ), ηλεκτροκίνητων βανών και άλλων συστημάτων :
 • Να συνδέουν και να αποκόπτουν τα κτίρια ή τμήματα των κτιρίων από τα δίκτυα τροφοδοσίας τους, όπως είναι το νερό, το φυσικό αέριο, ο ηλεκτρισμός, κ.α.
 • Να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν τα τοπικά και τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, να αυξομειώνουν τη θερμοκρασία και την υγρασία των χώρων, να καθορίζουν αν ελέγχονται αυτόματα ή χειροκίνητα και πολλά ακόμα.
 • Να ενεργοποιούν, να απενεργοποιούν ή να αυξομειώνουν (dimming) το φωτισμό κάθε χώρου ή τμημάτων ενός κτιρίου, δίδοντας τη δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου τοπικά ή απομακρυσμένα ή πλήρως αυτοματοποιημένου ελέγχου μέσω αισθητηρίων.
 • Να θέτουν σε λειτουργία οποιοδήποτε σύστημα κρίνουμε αναγκαίο, όπως είναι οι αντλίες άντλησης και ποτίσματος, τα boilers και οι αντλίες ανακυκλοφορίας ζεστού νερού, τα πλυντήρια, τα στεγνωτήρια, οι φούρνοι και πλήθος ακόμα συστημάτων και συσκευών.

Τα BMS είναι ο πραγματικός καθρέφτης και η ιστορία κάθε κτιρίου. Μέσα από τα BMS ελέγχουμε, χειριζόμαστε, βελτιστοποιούμε και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ χρόνο και χρήματα για την ενέργεια, την επίβλεψη και την συντήρησή τους. Είναι ένα απόλυτα αναγκαίο σύστημα για κάθε μεγάλο κτίριο αλλά αντιστοίχως χρήσιμο και για μονοκατοικίες και πολυκατοικίες που έχουν επενδύσει σε συστήματα ασφαλείας και κεντρικά συστήματα Εξοικονόμισης Ενέργειας, όπως ηλιακά συστήματα, συστήματα αντιστάθμισης, θερμιδομέτρησης, κ.α.