Συστήματα Εφεδρείας

Τα συστήματα εφεδρείας αποτελούνται από συσσωρευτές για την αποθήκευση της ενέργειας, μετατροπέα για την παροχή εναλλασσομένου ρεύματος 230V και αυτόματο σύστημα μεταγωγής από την παροχή του δικτύου στο σύστημα εφεδρείας και ανάποδα.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται αυτόματη μεταγωγή στο σύστημα εφεδρείας που έχει εγκατασταθεί, το οποίο παρέχει την αποθηκευμένη ενέργεια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Όταν επανέλθει η παροχή ρεύματος από το δίκτυο, το σύστημα επαναφορτίζει τους συσσωρευτές μέχρι την πλήρη φόρτιση.
Αυτό που κάνει αυτά τα συστήματα να ξεχωρίζουν είναι οι τεράστιες δυνατότητες αυτονομίας που μπορούν να έχουν, από μερικές ώρες μέχρι μερικές ημέρες.
Επιπρόσθετα η διάρκεια ζωής τους ξεπερνά κατά πολύ αυτή των συμβατικών UPS (>10 ετών).
Το συγκριτικό πλεονέκτημα έγκειται, πέραν των παραπάνω, και στο γεγονός ότι μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να καλύπτει ακριβώς τις δικές σας ανάγκες. Το σύστημα δουλεύει με εναλλαγή (line-interactive) σε χρόνο, κατά μέσο όρο 4-6 ms και μέγιστο τα 20 ms και ζει δοκιμαστεί διεξοδικά για να καλύπτει με ασφάλεια συμβατικές συσκευές και εξοπλισμό, όπως Η/Υ, δικτυακό εξοπλισμό, Servers, ΑΤΜ, καταγραφικά μηχανήματα και κάμερες.
Οι ειδικής κατασκευής συσσωρευτές που χρησιμοποιούνται είναι τύπου oPZs ή κλειστού Gel και έχουν ένα μέσο όρο ~1500 πλήρη κύκλων φόρτισης – εκφόρτωσης και διάρκεια ζωής > 12 χρόνια.

Ξενοδοχεία
Τμηματική ή εξ’ολοκλήρου κάλυψη νευραλγικών σημείων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ξενοδοχείου . Από τα σημεία εστίασης και θέσεις εργασίας μέχρι reception και computer rooms.

Τράπεζες
Τα UPS υποστηρίζουν όλα τα ηλεκτρονικά κεντρικά συστήματα. Στα υποκαταστήματα των τραπεζών υποστηρίζουν αφενός τα επιμέρους δικτυακά & υπολογιστικά συστήματα (Η/Υ) και αφετέρου τα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) και καταγραφικά κάθε είδους .

Ιατρικά – Διαγνωστικά κέντρα
Τα UPS υποστηρίζουν τον ιατρικό εξοπλισμό τους , δηλαδή τους αξονικούς και μαγνητικούς ομογράφους , τα ακτινολογικά μηχανήματα , τον φωτισμό των χειρουργείων κλπ.

Super – Mini Markets
Υποστηρίζουν αφενός τις κεντρικές μηχανογραφήσεις και αφετέρου τις πολύ ευαίσθητες ταμειακές και ζυγιστικές μηχανές , οι οποίες πλέον λειτουργούν με σύστημα ανάγνωσης κωδικού (barcode) .

Η Ecowatt Energy θα παρέχει τις υπηρεσίες της με επαγγελματικό τρόπο, εξασφαλίζοντας την άριστη κατάσταση και λειτουργία του καλυπτόμενου υλικού σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης .