Συντήρηση Υποσταθμών Μ/Τ

Έχοντας ως εχέγγυο την τεχνική ικανότητα και την εμπειρία του προσωπικού μας προσφέρουμε άρτιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένες λύσεις συντήρησης. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας στο γνωστικό αντικείμενο και η εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες των Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Πινάκων Μ.Τ., Μετασχηματιστών Ισχύος.

Ο Υποσταθμός Μέσης Τάσης είναι η καρδιά ενός συστήματος διανομής ενέργειας και η σωστή συντήρηση του εγγυάται την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του.

Κάθε  κομμάτι του εξοπλισμού που συνθέτει  έναν Υποσταθμό Μ.Τ., όπως Μετασχηματιστής Ισχύος, Πίνακας Μέσης Τάσης, Πίνακας Χαμηλής Τάσης ελέγχεται σχολαστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς με σύγχρονα όργανα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κατάσταση  τους.

Με τον σωστό σχεδιασμό της προληπτικής συντήρησης καταφέρνουμε να διαγνώσουμε πιθανά μελλοντικά προβλήματα και να αποφύγουμε αστοχίες υλικών ή κάποια απροσδόκητη διακοπή στην λειτουργία του Υποσταθμού.