Μελέτη Υποσταθμών Μ/Τ

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε άνεση, εξυπηρέτηση και αυτοματισμό σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας έχουν δημιουργήσει αντίστοιχη αύξηση στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό έχει ως συνέπεια όλο και περισσότεροι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να ξεπερνούν την ικανότητα τροφοδότησης τους από το δίκτυο Χαμηλής τάσης των 400V της ΔΕΗ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η τροφοδότηση από το δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ/Τ) της ΔΕΗ και ο καταναλωτής πρέπει να εγκαταστήσει σε δικό του χώρο ιδιωτικό υποσταθμό Μ/Τ.

Η Ecowatt-Energy ειδικεύεται στις παρακάτω μελέτες:

  • Υποσταθμών Υψηλής και Μέσης τάσης
  • Βελτίωση του συντελεστή ισχύος (cosφ)
  • Εναερίων και υπογείων δικτύων Μέσης και Υψηλής τάσης
  • Προστασίας και ελέγχου βοηθητικών κυκλωμάτων (Η/Ν) και αυτοματισμών (PLC)
  • Βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  • Τιμολογίων ΔΕΗ