Εγκατάσταση Υποσταθμών Μ/Τ

Η εγκατάσταση ενός υποσταθμού Μ/Τ είναι συνήθως στεγασμένη και περιέχει τα καλώδια, τους ζυγούς Μ/Τ, τα όργανα και μέσα προστασίας, τους μετασχηματιστές ισχύος, τους μετασχηματιστές οργάνων και τους ζυγούς Χ/Τ με την προστασία τους.

Η εγκατάσταση ενός υποσταθμού Μ/Τ επιτρέπεται να είναι υπαίθρια μόνο εάν εφαρμόζεται υπαίθρια εγκατάσταση μετασχηματισμών ισχύος και στεγασμένες κυψέλες.

Η Ecowatt-Energy αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Υποσταθμών Μ/Τ. Όλες οι εργασίες  γίνονται με γνώμονα την λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και τους διεθνείς κανονισμούς.

Μετά την εγκατάσταση η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της συμβόλαια συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών.