Δομημένη Καλωδίωση

Η δομημένη καλωδίωση συνδυάζει όλες τις καλωδιώσεις που υπάρχουν σε έναν δεδομένο επαγγελματικό ή οικιακό χώρο για ανταλλαγή δεδομένων, σημάτων και έλεγχο επικοινωνιών, σε ένα ενιαίο σύστημα καλωδίωσης. Με άλλα λόγια, το σύνολο της καλωδίωσης που γίνεται σε έναν χώρο και αφορά όλα τα υποσυστήματα (π.χ τηλέφωνο, ήχος, δίκτυο κλπ) προγραμματίζεται και εγκαθίσταται ως ένα ενιαίο σύστημα.

Η Ecowatt Energy παρέχει υψηλή ποιότητα με τις καλύτερες επιδόσεις στα συστήματα δομημένης καλωδίωσης.

Μπορούμε να παρέχουμε την υψηλότερη απόδοση, βασισμένη σε πρότυπα λύσης χαλκού και οπτικών ινών διασφαλίζοντας την βέλτιστη απόδοση και ευελιξία κάθε συστήματος δομημένης καλωδίωσης μας ζητηθεί.

Εάν κατά την διάρκεια του σχεδιασμού μίας νέας οικοδομής γίνει πρόβλεψη του συστήματος καλωδίωσης, επιτυγχάνεται:

  • Οικονομία
  • Ευελιξία
  • Απλοποίηση διαδικασιών
  • Δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων
  • Συμβατότητα ως προς τις προδιαγραφές τόσο για τα υλικά της καλωδίωσης, όσο και για τον υπόλοιπο εξοπλισμό.