Βιομηχανικών Χώρων

Η εταιρεία μας σας προσφέρει πλήρη υποστήριξη της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησής σας.

Εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα μειώνετε σημαντικά την πιθανότητα οποιουδήποτε ατυχήματος, καθιστώντας έτσι τον εργασιακό σας χώρο ασφαλή τόσο για το προσωπικό σας όσο και για τους πελάτες σας.

Πληροφορίες

Η ηλεκτροπληξία από ελαττωματικές ηλεκτρικές συσκευές ή από μη ασφαλείς ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι αρκετά συχνές. Το βραχυκύκλωμα θεωρείται από τις πιο συχνές αιτίες πρόκλησης πυρκαγιάς. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.

Πώς μπορείτε μόνοι σας να ελέγξετε αν η εγκατάστασή σας είναι ασφαλής:

  • Έχουν γίνει οι εγκαταστάσεις στο σπίτι σας πάνω από 14 χρόνια;
  • Έχουν γίνει εργασίες στην ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση από ανειδίκευτο ηλεκτρολόγο;
  • Αισθάνεστε να ζεσταίνονται κάποιες πρίζες ή διακόπτες όταν λειτουργούν;
  • Αισθάνεστε ζεστό τον ηλεκτρολογικό πίνακα;
  • Ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος του σπινθηρισμού μέσα από τον ηλεκτρολογικό πίνακα ή μέσα από πρίζα ή διακόπτη;
  • Πέφτουν οι ασφάλειες στον πίνακα χωρίς λόγο;
  • Πέφτει το ρελαι προστασίας συνεχώς χωρίς λόγο;
  • Είναι ο πίνακά σας τόσο παλιός που δεν έχει ρελαί προστασίας;
  • Ο πίνακας έχει μόνο παλιές βιδωτές ασφάλειες;
  • Υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια σε κάποιο σημείο του σπιτιού σας, πρίζες που έχουν φύγει από τη θέση τους ή φωτιστικά σπασμένα κλπ;

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ έστω και σε μία ερώτηση από τις παραπάνω, τότε η ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση χρειάζεται άμεσα έλεγχο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο!